Wrocław

Official sites and list of International Office in Wrocław

Uniwersytet Wroclawski

Politechnika Wroclawska

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa we Wroclawku

Uniwersytet Ekonomiczny we Worklawiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Worklawiu

Akademia Medyczna Im. Piastow Slaskich


Akademia Muzyczna Imienia Karola Lipinskiego we Worklawiu

Akademia Sztuk Pieknych Im. E. Gepperta we Worklawiu

Akademia Wychowania Fizycznego We Wroclawiu


Wyzsza Szkola Handlowa

Wyzsza Szkola Zarzadzania Edukacja

Dolnoslaska Szkola Wyzsza


Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu

Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu

Dolnoslaska Wyzsza Szkola Sluzb Publicznych Asesor


Wyzsza Szkola Filologiczna we Wroclawiu

Wroclawska Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej

Wyzsza Szkola Humanistyczna we Wroclawiu

Wyzsza Szkola Oficerska Wojsk Ladowych Im. Gen. Tadeusza Kosciuszki