Szczecin

Official sites and list of International Office in Szczecin

Uniwersytet Szczecinski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Akademia Morska w Szczecinie

Pomorska Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Zachodniopomorska Szkola Biznesu

Wyzsza Szkola Administracji Publicznej w Szczecinie

Szczecinska Szkola Wyzsza Collegium Balticum

Akademia Sztuki w Szczecinie