Łódź

Official sites and list of International Office in Łódź

Uniwersytet Lodzki

Politechnika Lodzka

Akademia Sztuk Pieknych Im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Lodzi

Spoleczna Akademia Nauk

Wyższa Szkoła Studiow Miedzynarodowych