Gdańsk, Gdynia, Sopot

Official sites and list of International Office in Gdańsk, Gdynia, Sopot

Politechnika Gdanska

Gdanski Uniwersytet Medyczny

Akademia Muzyczna w Gdansku

Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu Im. Jedrzeja Śniadeckiego w Gdansku

Wyzsza Szkola Turystyki i Hotelarstwa w Gdansku

Wyzsza Szkola Bankowa

Gdanska Wyzsza Szkola Humanistyczna

Ateneum Szkola Wyzsza

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej Im. Bohaterow Westerplatte

Szkola Wyzsza Prawa i Dyplomacji w Gdyni

Pomorska Wyzsza Szkola Nauk Stosowanych w Gdynia

Sopocka Szkola Wyzsza